Hidrolik Faktörlerin Köprü Ayakları Civarındaki Oyulma ve Dolmaya Etkisi (Doğu Karadeniz Örneği)


SÜME V.

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.114-128, 2015 (Peer-Reviewed Journal)