Amino Asit Türevi Makroasiklik Schiff Bazı Ligandı ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu


Creative Commons License

Baran T., KARAOĞLU K. , Dural B., SERBEST K.

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Zonguldak
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Bu çalışmada, aminoasit türevi yeni bir Schiff bazı ligandı ve geçiş metal kompleksleri
hazırlanmıştır. Sentezlenen bileşiklerin yapıları 1H-NMR, IR, elementel analiz, UV, ICP, molar iletkenlik, manyetik duyarlılık, kütle spektrometresi verileri ile karakterize edilmiştir.