Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan Evli Kadınlarda Cinsel Fonksiyon İndeksinin ve Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

BAYOĞLU TEKİN Y., METE URAL Ü., BALIK G., üstüner ı., GUVEN E. S. G.

J Turk Soc Obstet Gynecol, vol.3, pp.153-158, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: J Turk Soc Obstet Gynecol
  • Page Numbers: pp.153-158
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of this study was detection of Female Sexual Function Index (FSFI) scores of married women living in North Eastern Black Sea region
of Turkey and comparison with demographic data.
Materials and Methods: A cross-sectional, descriptive study conducted at a University Hospital, gynecology and obstetrics outpatient clinic. Married
women between 18-50 years of age, without any complaint enrolled in the study and participants were asked to fill out the form of FSFI. Age, gravidity
and number of living children, duration of marriage, education and income levels, employment status, and contraceptive methods has been questioned.
Sexual desire, arousal, lubrication, orgasm, satisfaction, pain subscales, and total score of FSFI were determined and compared with demographic data.
Results: Lower FSFI levels were detected from 70.9% of the respondents. Age, duration of marriage and number of children were adversely affected the
FSFI scores. Intermediate education level and usage of a contraceptive method were related with higher FSFI scores. Pain scores were high in all participants
independently from other parameters.
Conclusions: For identification of women’s sexual dysfunction, increasing the knowledge level and awareness about sexuality are required

Amaç: Bu çalışmanın amacı Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan evli kadınlarda Female Sexual Function Index (FSFI) skorlarının belirlenmesi ve
demografik verilerle karşılaştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel, tanımlayıcı çalışma bir üniversite hastanesi kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde yürütülmüştür. On sekiz-50
yaşları arasındaki aktif şikayeti olmayan evli kadınlar değerlendirilmiştir. Yaş, gravide ve yaşayan çocuk sayıları, evlilik süreleri, eğitim ve gelir düzeyleri, her
hangi bir işte çalışma durumu ve kullandıkları kontraseptif yöntemler sorgulanmıştır. FSFI’nın cinsel istek, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, doyum, ağrı alt
grupları ve toplam skor belirlenerek demografik verilerle karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %70,9’unda düşük FSFI değerleri tespit edilmiştir. Yaş, evlilik süresi ve çocuk sayısının FSFI skorunu olumsuz olarak etkilendiği
belirlenmiştir. Orta düzeyde öğrenim gören ve kontraseptif yöntem kullanan kadınlar daha yüksek FSFI skorlarına sahiptir. Ağrı skoru tüm parametrelerden
bağımsız olarak katılımcılarda yüksek olarak tespit edilmiştir.
Sonuç: Kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluklarının belirlenmesi için cinsellik konusunda bilgilendirmenin arttırılması ve cinsellik hakkında farkındalık
yaratılması gerekmektedir