Uluslararası Vergi Rekabeti ve Türkiye’ nin Bulunduğu Konum


Çalcalı Ö., Eroğlu A.

Vergi Raporu, no.241, pp.46-61, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Vergi Raporu
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.46-61
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Developed and developing countries have been facing serious tax revenue losses because of tax incentives of tax havens which are at the centre of international harmful tax competition. Supranational organisations (such as EU and OECD) work on various studies to prevent this harmful tax competition. However, the practices of these organisations either remain as recommendation level or are binding on the member countries. The said harmful tax competition mostly arises in the area of corporate tax. The corporate tax rate and the international ranking of Turkey show that it is not a tax haven and not in this competition. At the same time, Turkey is a candidate to join EU, and if it becomes a member, it will have to comply with the EU’s Directives on taxation. In such cases, international agreements and the EU acquis will affect Turkey’s taxation matters

Uluslararası (zararlı) vergi rekabeti konusunun merkezinde yer alan ve vergi cenneti diye tabir edilen ülkelerin vergisel teşvikleri nedeniyle, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ciddi vergi geliri kayıpları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Uluslarüstü organizasyonlar (AB, OECD gibi) bu zararlı vergi rekabetinin önlenmesi için çeşitli çalışmalarda bulunmaktadırlar. Ancak bu organizasyonların uygulamaları ya sadece tavsiye seviyesinde kalmakta ya da sadece bu organizasyonlara üye ülkeleri bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Söz konusu vergi rekabeti en çok kurumlar vergisi alanında gerçekleşmektedir. Türkiye’nin sahip olduğu kurumlar vergisi oranı ve uluslararası sıralamalarda bulunduğu yer itibarıyla bu rekabetin içerisinde olmadığı ve bir vergi cenneti niteliği taşımadığı söylenebilir. Bunun yanında, Türkiye AB’ye üye olmak için aday ülke konumundadır ve eğer üye olur ise, birliğin vergi uygulamaları konusunda çıkardığı direktiflere uymak zorunda kalacaktır. Bunun gibi durumlarda uluslararası anlaşmalar ve AB müktesebatı Türkiye’nin vergi mevzuunu etkileyecektir.