Tarla Bitkilerinde Melezleme Bariyerlerinin Aşılmasında Alternatif Bir Yöntem: Embriyo Kültürü


Uysal H., SEYİS F., Kurt O.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.22, no.1, pp.98-104, 2007 (SCI-Expanded)