Paranazal sinüs infeksiyonlarında ostiomeatal kompleksdeki anatomik varyasyonlar


DURSUN E., KORKMAZ H., ŞAFAK M. A., SAMIM E., BAYIZ U., AKMANSU H., ...More

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, vol.6, no.3, pp.147-156, 1998 (Peer-Reviewed Journal)