İNSANLIK ONURUNU KORUMA ADINA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ


Creative Commons License

DAĞDELEN G. , KARATAŞ Z.

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek, Manisa, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015, ss.266-276

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Manisa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.266-276

Özet

GİRİŞ
Kadına Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddeti Önleme ve Mücadele Etme Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde şiddet; “ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin kadınlara yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve ızdırap veren/verebilecek toplumsal cinsiyete dayalı her türlü tehdit etme, zorlama ve özgürlükten yoksun bırakma eylemi bir insan hakkı ihlali ve kadına yönelik ayrımcılığın bir biçimi” olarak tanımlanmaktadır.
AMAÇ
Bu çalışmada korunma ve barınma talebi ile Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne 2002-2012 yılları arasında başvuran kadınların profili incelenerek şiddetin nedenlerinin ve sonuçlarının açığa çıkarılmasının yanında, risk grubundaki kadınların ulaşabileceği önleyici sosyal hizmetler tasarlanmaya çalışılmıştır.
YÖNTEM
Bu araştırmanın evrenini 2002-2012 yılları arasında şiddet mağduru olmak sebebiyle Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvuran kadınlar oluşturmaktadır. 10 yıllık süre içinde kuruma şiddet nedeniyle başvuran kadınların dosyaları incelenmiştir. Sosyal inceleme raporları okunmuş, mağdur kadınların profili çıkarılarak şiddetin nedenleri ve sonuçları anlaşılmaya çalışılmıştır. Ortaya çıkan profilden yola çıkarak önleyici hizmet modeli tasarlanmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Kadına yönelik şiddet kadın erkek ilişkisindeki güç dengesizliği sonucu meydana gelen ve çoğunlukla da özel yaşam içinde gerçekleşmesi nedeniyle açığa çıkarılması zor olan toplumsal bir sorundur. Sonuçları itibariyle bireyde kalıcı etkiler oluşturan şiddet, aile bireylerinin sosyal işlevselliğini ve yaşam kalitesini bozmaktadır.
Şiddetin söz konusu olan ağır sonuçlarını göz önüne alarak, bunlar henüz ortaya çıkmadan kadına yönelik şiddetin sonuçlarını tedavi etmek yerine, nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik koruyucu önleyici tedbirlerin nasıl uygulanması gerektiği konusuna önerilerde bulunulmuştur. Kadına yönelik şiddetin birincil sorumluları olarak erkekleri de kapsayan önleyici çalışmalara ek olarak kadınların eğitim düzeyinin yükseltilmesine vurgu yapılmıştır. Kadının ihtiyaç duyduğu psiko-sosyal ve manevi destek mekanizmalarını canlı tutmak adına danışmanlık ve yardım hizmeti alabileceği şiddet önleme ve izleme merkezlerinin aile içi şiddet konusunda donanımlarının arttırılarak, şiddeti önleme müdahale süreçlerine etkin katılımlarının sağlanması önerilmiştir. Töre ve namus cinayetlerini önlemede yerelin desteğinin önemi göz önüne alınarak, yerel farkındalık çalışmalarına dikkat çekilmiştir.
ANAHTAR SÖZCÜKLER
Aile, kadına yönelik şiddet, sosyal hizmet, önleyici hizmetler, insan onuru.