Investigation of Hybrid Grass Application Method on Football Pitch


Ögçe H., Ak M. K.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.6, no.4, pp.1000-1009, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Turf areas are included in research articles for a long time because of their visual richness and functional properties. These sort of areas are seen frequently in places where outdoors human activity are made and constitute essential part of sport areas. Football is maintained its dominance for centuries as the top sporting activity of these activities. Nowadays, football is a profession for those who perform this sport and is passion for followers also. The most important demonstration places of this sport are football fields or stadiums. Football needs healthy and proper football pitches for quality and pleasure playing. Homogeneous color and uniform texture has become indispensable form for establishment of football pitches in the recent years. The process of composing turf areas, which started in the 19th century and continued in the 20th century, has gained a different stage with a development of hybrid grass technology in 1990's. The most common uses of hybrid grass technology are football pitches undoubtedly. In summary, this paper includes grass and hybrid grass definitions, hybrid grass features, hybrid grass components, advantages and disadvantages of hybrid grass techniques compared with other turf pitches techniques and also application process of hybrid grass techniques on football pitches especially.

Çim alanlar, insanoğlunun dış mekânlarda gösterdiği rekreasyonel aktivitelerde görsel zenginliğinin yanı sıra fonksiyonel işlevleri ile de uzun zamandır çalışma konusu olarak araştırmalara dâhil olmuştur. Dış mekân rekreasyonel aktivitelerinde sıkça karşımıza çıkan çim alanlar, özellikle spor sahalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Futbol, bu aktivitelerin en başında gelen spor dalı olarak yüzyıllardır hâkimiyetini korumaktadır. Günümüzde futbol, bu sporu icra edenler için bir meslek, takip edenler açısından ise bir tutku anlamına gelmektedir. Bu sporun en önemli gösteri yerleri de futbol sahaları ya da stadyumlardır. Kaliteli ve zevk veren futbol oyununun icrası için gerekli unsurların başında ise; sağlıklı ve futbola elverişli müsabaka alanları gelmektedir. Sağlıklı ve elverişli bir futbol sahasının tesis edilebilmesi için de çim zeminin homojen ve tekdüze bir yapıya sahip olması son yıllarda futbol oyunun vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. 19. Yüzyılda başlayan ve 20. Yüzyılda devam eden el ile çim tohumu ekme işlemi, 1990’lı yıllarda hibrit çim teknolojisinin geliştirilmeye başlanması ile farklı bir boyut kazanmıştır. Hibrit çim teknolojisinin en yaygın kullanım alanları ise kuşkusuz futbol sahaları olarak görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışma; çim ve hibrit çim tanımlarını, hibrit çim özelliklerini, hibrit çim bileşenlerini, hibrit çim ile oluşturulmuş futbol sahalarının diğer çim alan tesis tekniklerine göre avantajları ile dezavantajlarını ve özellikle futbol sahalarında hibrit çim uygulama aşamasının ne şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır.