Büyük boyutlu uterusta laparoskopik histerektomi


Şentürk Ş. , GÜRLEK B. , Uğur Z.

16. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

V-011 BÜYÜK BOYUTLU UTERUSTA LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ
Şenol Şentürk1, Beril Gürlek1, Zeki Uğur1
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi- Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
Amaç: Histerektomi operasyonu abdominal, vajinal veya laparoskopik yöntemle yapılabilir. Büyük boyutlu uteruslarda genellikle abdominal yol tercih
edilmektedir. Bu çalışmada büyük boyutlu uteruslu bir hastanın laparoskopik histerektomi videosunu paylaşmayı amaçladık.
Olgu: 47 yaşında G3P3 hasta karın ağrısı, karında kitle, şiddetli kanama şikayetleriyle ve kanamaya bağlı olarak derin anemi bulgularıyla hastanemize başvurdu.
Yapılan jinekolojik ve ultrasonografik muayene ile göbek seviyesine kadar uzanan geniş boyutlarda myomatö uterus tanısı konuldu. Endometriyal biopsi
sonucunda patolojik bulgu tespit edilmedi. Hastaya gerekli kan transfüzyonları yapıldıktan sonra, operasyon öncesi gerekli tüm tıbbi, ekipman ve anestezi
hazırlığı yapıldıktan sonra total laparoskopik histerektomi yapılmasına karar verildi. GAA dorsal litotomi pozisyonunda uterin manipulatör yerleştirildikten sonra
4 trokar tekniğiyle batına girildi. Explorasyonda uterus 18 haftalık gebelik cesametinde myomatö idi. Usulune uygun histerektomi yapıldı. Kanama kontrolünü
takiben operasyona son verildi. Hastanın idrar çıkışı iyi ve berraktı. Hastanın postoperatif takiplerinde herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadı. Hasta
postoperatif 2. gün şifa ile taburcu oldu. . Patolojik inceleme sonucunda 950 gr myoma uteri tespit edildi.
Tartışma: Özellikle 500 - 1000 gr’ın üzerindeki boyutlarda uterusların pelvisi tümüyle doldurarak görüş açısını daraltması ve enstrumanların hareket alanını
azaltması, intraoperatif kanama miktarında artış, operasyon süresinde uzama ve laparotomiye dönüş gibi komplikasyonları nedeniyle abdominal histerektomi
laparoskopik histerektomiye daha çok tercih edilmektedir. Ancak son yıllarda yayınlanmış pek çok çalışmada gelişen laparoskopik cerrahi teknikleri ve
enstrümanlarının gelişmesinin yanısıra cerrahların deneyimlerinin artmasıyla da büyük boyutlu uteruslu hastalarda da laparoskopik histerektomi güvenli bir
şekilde yapılabileceği gösterilmiştir.
Sonuç: Laparoskopik histerektomi teknolojik gelişmelerin artması ve cerrahların deneyimlerinin artmasıyla beraber büyük boyutlu uteruslu hastalarda da
güvenle ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Anahtar Kelimeler:Histerektomi;laparoskopi;büyük uterus