Rize İlinde Tıp Fakültesi Çalışanlarının ve Öğrencilerinin Grip Aşısına Yaklaşımlarının Araştırılması


Creative Commons License

YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U. , ERTÜRK A. , ÇOPUR ÇİCEK A. , SÖNMEZ E.

6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.158-159

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.158-159

Özet

Giriş: İnfluenza pandemisi durumunda sağlık personeli çok kritik rol oynar. Sağlık personelinin influenzadan korunması; çalışanların sağlığı, diğer insanlara hastalığın bulaştırılmaması, sağlık hizmetlerinin devamlılığı ve işgücü kaybını önlemesi açısından önemlidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hizmet veren 563 sağlık personeli, tıp öğrencisi ve hemşirelik öğrencisi alınmıştır. Personele 20 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Sonuçlar SPSS 21.0 programında analiz edilmiştir. Veriler uygun istatistik yöntemleriyle yorumlanmıştır.
Bulgular: Anket uygulanan 595 sağlık personelinin %41,9’u grip aşısını yaptırmış (n=250) iken % 58,1’si (n=345) grip aşısını yaptırmamıştır. Meslek gruplarının aşı yaptırma oranları Grafik 1’de verilmiştir. Meslek grupları kendi aralarında arşılaştırıldığında en fazla aşı yaptırma oranı %48,5 ile hekim grubunda gerçekleşmiş olup meslek grupları ile aşı yaptırma oranları arasında istatiksel olarak fark gözlenememiştir (p=0,59). Aşı yaptıran personelin % 47,1’i (n=118) aşısını bu sene yaptırmış olup %62,9’u (n=132) geçmiş yıllarda yaptırmıştır. Meslek gruplarının epidemiyolojik ve aşı öyküleri Tablo 1’de, grip aşısı hakkında düşünceleri ait veriler Tablo 2’de verilmiştir. Aşı yaptırmama nedenleri olarak hiç aşı yaptırmayanlar ile bu sene yaptırmayanlarda; gripten korkmama (%40,9) ve aşının etkisinin olmadığı inancı (%50,0) öne sürülmüştür. Aşı yaptırma nedenleri ise en sık %32,4 ile riskli grubunda yer almak şeklinde cevaplamıştır. Ankete katılan sağlık personelinin %69,3’ aşı olduğu halde yine grip olduğunu belirtmiştir. Aşıya bağlı yan etki görülme oranı %40,9 olup en sık yan etki olarak, lokal yan etkiler (%74,3) görülmüştür. Grip aşısı hakkında eğitim alma oranı genel olarak %52,7 olup bu oran en yüksek hemşirelik okulu öğrenci grubunda (%71,6) en düşük temizlik personeli (%27,8) görülmüştür.
Sonuç: Sağlık personelinin aşı yaptırması olası bir pandemi durumunda bulaşın hastane
içinde yayılımını önleyecektir. Bu nedenle özellikle riskli gruplarda daha fazla olmak üzere tüm sağlık personeline eğitim çalışmaları arttırılarak farkındalık oluşturulmalı ve aşılanma oranının yükseltilmesine çalışılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: İnfluenza, aşı, eğitim