Covid-19 Sürecinde Ve Post-Pandemi Döneminde Yaşam Tarzı Açısından Tüketici Davranışlarının Değişen Eğilimi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma


Çakıroğlu K. I., Pirtini S., Çengel Ö.

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.37, pp.81-103, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Societies can encounter some difficulties at certain times. Such difficulties can be related to economic, political, cultural and public health situations. It is a fact that every challenge encountered will have some impact on society, individuals. These effects are likely to result in changes in individuals’ behavior. Covid19 outbreak affecting the whole world and Turkey has emerged recently. Changes in the needs, activities and consumption behaviors of consumers have started to occur during the outbreak. Lifestyle research that will provide comprehensive information is important in order to understand such changes and to offer solutions to consumers during and after the outbreak. Thus ideas about social trends can be obtained by gathering detailed information about consumer behavior. In this study, the trends in consumer behavior regarding the Covid-19 process and beyond are evaluated in a conceptual framework from lifestyle perspective. As a result, it can be said that in the process of Covid-19, consumers tend to basic needs, increase online shopping, use digital platforms more, and give particular importance to companies’ corporate social responsibility projects. If such trends are long-term, it is expected that there will be changes in the lifestyle of consumers. 

Toplumlar belirli dönemlerde birtakım zorluklarla karşılaşabilirler. Bu tür zorluklar ekonomik, politik, kültürel, toplum sağlığı gibi durumlar ile ilgili olabilir. Karşılaşılan her zorluğun toplumun, bireylerin üzerinde birtakım etkileri olacağı aşikardır. Bu etkilerin bireylerin davranışlarında değişiklikler ile sonuçlanması muhtemeldir. Son zamanlarda Türkiye’yi ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını ile karşı karşıya kalınmıştır. Salgın süresince tüketicilerin ihtiyaçlarında, faaliyetlerinde, tüketim davranışlarında değişimler yaşanmaya başlamıştır. Bu tür değişimleri anlayabilmek, salgın süreci ve sonrasında tüketicilere çözümler üretebilmek adına, kapsamlı bilgi sunacak olan yaşam tarzı araştırması önemli olmaktadır. Böylelikle tüketici davranışlarına dair detaylı bilgiler elde edilerek, toplumsal eğilimlere dair fikirler edinilebilir. Bu araştırmada Covid-19 süreci ve sonrasına dair tüketici davranışlarındaki eğilimler yaşam tarzı bakış açısıyla kavramsal bir çerçevede değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda, Covid-19 sürecinde tüketicilerin temel ihtiyaçlara yöneldikleri, çevrimiçi alışverişin arttığı, dijital platformları daha fazla kullandıkları, firmaların kurumsal sosyal sorumluluk projelerine özel önem verdikleri söylenebilir. Bu tür eğilimlerin uzun dönemli olması halinde tüketicilerin yaşam tarzlarında değişiklikler olması beklenmektedir