Thermal, Sound and Fire Performance Properties of Prefabricated Facade Panels with Massive, Sandwich and Frame Design Concepts


Akkan A., Vural N.

Journal of Architectural Sciences and Applications, vol.7, no.1, pp.464-481, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Many reasons such as the Industrial Revolution and the need for rapid building production after the Second World War have led to an acceleration of developments in the construction sector and new construction systems have emerged. These construction systems have brought forth the need for new facade designs. Prefabricated facade panels designed with the aim of quickly closing a building whose structure is completed so that it is least affected by external environmental conditions and ensuring that the facades created can exhibit good performance are also among these innovations. In this study, thermal and sound insulation, and fire resistance performance characteristics of prefabricated facade panels with wood, concrete, metal, or terracotta-based structure material, made with three different design concepts as massive, sandwich, and frame, were examined. The study is considered important because it examines the characteristics of facade elements aimed at improving the quality of the indoor environment.


Keywords: Prefabricated facade panels, prefabrication, materials, design concepts, performance characteristics

Endüstri Devrimi, malzeme- yapım olanaklarının artması ve II. Dünya Savaşı’nın ardından gelen hızlı yapı üretimi ihtiyacı gibi pek çok neden; yapı sektöründe meydana gelen gelişmelerin hızlanmasına neden olmuş ve beraberinde teknolojinin gelişmesi ile yeni yapım sistemleri ortaya çıkmıştır. Bu yapım sistemleri ise yeni cephe tasarımı ihtiyacını doğurmuştur. Zamanla cepheler yapının dış kabuğu olarak ana taşıyıcı sistemden ayrılmış ve farklı performans gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak gelişmiştir. Strüktürü tamamlanmış bir yapının, dış çevre koşullarından en az etkilenmesi için hızla kapatılması ve oluşturulan cephelerin iyi bir performans sergileyebilmesi amacı ile tasarlanan hazır cephe panelleri de bu yenilikler arasındadır. Yapılan bu çalışma ile; masif, sandviç ve çerçeve olmak üzere üç farklı tasarım kurgusu ile üretilmiş; ahşap, beton, metal veya pişmiş toprak esaslı taşıyıcı malzemeye sahip hazır cephe panellerinin; ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın dayanımı performans özellikleri incelenmiştir. Çalışma cephe elemanlarının iç ortam kalitesini iyileştirmeye yönelik özelliklerini incelediği için önemli görülmektedir.


Anahtar Kelimeler: Hazır cephe panelleri, prefabrikasyon, malzeme, tasarım kurgusu, performans özellikleri