Cumhuriyet Dönemi Rize Nüfusu


Başaran S.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.30, no.1, pp.485-503, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.485-503
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In 1927, when the first census of the Republic period was made, the population of Rize was determined to be 171,667 and it was ranked as the 37th in the provinces. Although the natural population growth of Rize is generally parallel with the national average, the real population growth has always been low due to the high migration from the economic weakness. The migration which declined in the 1950s with the effect of tea farming accelerated again in the 1960s. In the ninety one-year-period from 1927 to 2018, the population of Rize has increased by 2.3 times, and the increase in the country's population has been six times. The population of the province reached up to 348.608 in 2018 and was ranked as the 56th in the provinces. Within the scope of this study, the reasons of the increase and decrease in population in Rize were examined and tried to be revealed by discussing the population change of Rize in the Republican period. It is not enough to obtain only the census results of the relevant region in the studies to be carried out on the population. It is necessary to investigate the administrative, geographical, social, economic, and cultural aspects of the region well. Keywords: Rize, population, migration

Cumhuriyet Döneminde ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında Rize’nin nüfusu 171.667 kişi olarak tespit edilmiştir ve iller sıralamasında 37. sırada yer almıştır. Rize’nin doğal nüfus artışı genelde ülke ortalaması ile paralellik göstermişse de ekonomik zayıflığından kaynaklı yüksek göç nedeniyle gerçek nüfus artışı hep düşük seyretmiştir. 1950’lerde çay tarımının etkisiyle azalan göç, 1960’larda yeniden hızlanmıştır. Göçün makul seviyelere düşürülememesi nedeniyle 1927’den 2018’e kadar geçen doksan bir yıllık zaman diliminde Rize’nin nüfusu 2,3 kat artış gösterirken, ülke nüfusundaki artış altı kat olmuştur. Vilayetin nüfusu 2018’de 348.608 kişiye ulaşmıştır ve iller sıralamasında 56. sırada yer almıştır. Bu çalışma kapsamında Rize’nin Cumhuriyet dönemindeki nüfus değişimi ele alınarak, ildeki nüfus artış ve azalış nedenleri irdelenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Nüfusa dair yapılacak çalışmalarda ilgili bölgenin sadece nüfus sayım sonuçlarını temin etmek yeterli değildir. Bölgenin idari, coğrafi, sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerinin de iyi araştırılması gerekir. Anahtar Kelimeler: Rize, nüfus, göç