Ergen Madde Kullanımı / Bozuklukluğu


Okumuş B.

in: Madde Bağımlılığı: Disiplinler Arası Bir Yaklaşım, İshak Afşin Kariper,Ahmet Metin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.75-88, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.75-88
  • Editors: İshak Afşin Kariper,Ahmet Metin, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Ergenlik; önemli fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve davranışsal değişimlerin olduğu kritik bir gelişim aşamasıdır. Bu karmaşık gelişimsel sürecin altında yatan nörobiyolojik değişiklikler; madde kullanımının başlamasına, madde kullanım bozukluklarının gelişmesine neden olabilir. Ayrıca nörobiyolojik karmaşık değişikilikler potansiyel olarak ciddi, uzun süreli madde kullanımıyla olumsuz sonuçları deneyimleyebilecek ergenlerin belirlenmesine de katkı sağlayabilir. Bu yaş aralığında sorunlu madde kullanımının yüksek prevalansı ve biyopsikososyal bağlam göz önüne alındığında araştırmalar özellikle kanıt temelli önleme, değerlendirme ve tedavi müdahalelerinin optimize edilmesinin yaygınlaştırılmasına odaklanan, ergen madde kullanım bozukluklarını karakterize edebilmeye odaklanmıştır. Bu bölüm literatür bilgileri ışığında ergenlerde madde kullanımı / bozukluğu hakkında genel bir yaklaşım sunmayı amaçlamıştır.