Total Cholesterol of Erythrocyte Membrane in Presentation of Coronary Artery Disease


UYDU H. A. , BOSTAN M., YILDIRMIŞ S., DEMİR A. , ATAK M. , YILMAZ A. , ...More

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslar Arası Katılımlı Kongre Lab Expo, 16 - 20 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text