Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Öykülerinin “Hikâye Haritası” Yöntemine Göre İncelenmesi ve Genel Bir Değerlendirme


Creative Commons License

GÖKÇE B., SİS N.

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.6, no.3, pp.1925-1949, 2011 (Peer-Reviewed Journal)