Farklı tip yemle beslemenin kırmızı Kaliforniya solucanında solucan sayısı ve ağırlığına etkisinin belirlenmesi


YÜKSEK T.

Journal of Anatolian Animal ve Environmental Sciences, vol.4, no.1, pp.1-6, 2019 (Peer-Reviewed Journal)