Osmanlı-Rus Savaşlarında Esir Düşen Muallim Abdurrahim Pertev ve Rus Esir Kampında Aruz Vezniye Kaleme Aldığı “Esir Çocuklara Ahlak Aşısı” Adlı Manzum Kitabı


ÇALKA M. S.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18 - 20 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text