Bor ve Bor Atığının İnşaat Yıkıntı Atığı ile Normal Beton Üzerindeki Etkileri


Yentimur M. F., Kütük T., Kütük S.

Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology, vol.4, no.2, pp.47-60, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İnşaat yıkıntı atıklarının (İYA) depolama sahalarına döküm ücreti ve nakliye bedeli
göz önüne alındığında ve ayrıca doğal kaynakların da az tüketilmesi açısından
İYA'nın geri dönüşümünün sağlanması gerekmektedir. İYA'nın tekrar üretime
katılmasıyla, beton üretimi için gerekli olan malzeme tasarrufu sağlanacaktır. Bu
çalışmada, kentsel dönüşüm kapsamında oluşacak inşaat yıkıntı atıklarının (İYA) geri
dönüşümü sağlanarak betonda kullanılabilirliği araştırılmıştır. %100 İYA, %100
normal agrega (NA) ve %50 İYA–%50 NA kullanılarak deneyler yapılmıştır. Bu
numunelerden %50 İYA–%50 NA olanına %2, %5 bor ve %2, %5 bor atığı eklenerek,
üretilen küp numunelerin basınç dayanımları ölçülmüştür. 28 günlük ortalama
basınç dayanımı %50 İYA–%50 NA numunesi için 42.1 MPa, %2 bor atığı numunesi
için 36.2 MPa, %5 bor atığı numunesi için 26.7 MPa, %2 bor katkısı numunesi için 35.1
MPa ve %5 bor katkısı numunesi için ise 30.7 MPa olarak bulunmuştur