Çeltikte Bazı Salkım ve Tane Özellikleri Arasındaki İlişkiler


Creative Commons License

Şavşatlı Y., Gülümser A., Sezer İ.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.23, no.1, pp.25-31, 2008 (Peer-Reviewed Journal)