Çeltikte Bazı Salkım ve Tane Özellikleri Arasındaki İlişkiler


Creative Commons License

Şavşatlı Y., Gülümser A.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.23, no.1, pp.25-31, 2008 (Peer-Reviewed Journal)