Düşey Yüzeyinde Ayrık Isı Kaynakları Bulunan Kanalda Yüzey Işınımının Isı Transferine Etkisi


SARPER B., BİRİNCİ S., SAĞLAM M., AYDIN O., AVCI M.

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Turkey, 19 - 22 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey