On the Eastern Black Sea Coasts, Investigation of Floods, Storms and the Effects of Water Quality Changes on T-groins


Creative Commons License

Süme V., Verep B.

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.6, no.4, pp.627-634, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, deniz kıyılarının korunması, kıyının zamanla kumla dolması sonucu doğal bir plaj oluşturarak kıyının rehabilite edilmesi amacıyla çeşitli şekillerde inşa edilen mahmuzlar incelenmiştir. Bu inceleme esnasında özellikleri, çeşitli sel ve fırtınalar gibi doğa olayları sebebiyle etkileşimleri ve mahmuz içlerinde mevsime bağlı sıcaklık değişimleri ve yosunlaşma gibi sonuçları olan su kalite değişimleri üzerinde durulmuştur. Doğu Karadeniz bölgesinde sadece T-mahmuz olarak yapılan bu kıyı koruma yapıları çeşitli sayılarda ard arda sıralanarak kıyı boyunca gruplar halinde inşa edilmişlerdir. Yan yana iki T-mahmuz'un arasında kalan su havuzunun 15 ile 30 yıllık bir süreç boyunca yavaş yavaş kumla dolması ve daha sonra doğal bir kumsalın oluşması beklenmekle beraber bu süreç boyunca zaman zaman sel ve fırtınalar sonucu kıyı yapılarında hasarlar oluşmakta su kalitesinde değişiklikler meydana gelmektedir. Bu bağlamda, yaklaşık 40 km’lik bir sahil şeridinde, Trabzon-Of Soğukpınar da 8’li grup, Kıyıcıkta 13’lü grup, Eskipazar da 10’lu grup, Rize İyidere de 8’li grup, İyidere merkez de 4’lü grup, Sarayköy ve Alipaşa da 2’li grup, Balıkçılarda 5’li grup, Limanköy de ise, 4’lü grup olmak üzere toplam 56 adet T-mahmuzun yerinde inceleme ve gözlemleri yapılmış olup T-mahmuz sistemlerinde oluşan hasarlar, mahmuzların havuzlarında mevsimsel olarak su kalite değişimleri nedeniyle oluşan çevresel problemler araştırılmıştır.