Osmanlı Devleti’nde Toprak Mülkiyetinin İktisadi Sistemler Açısından Değerlendirilmesi


KARADAĞ H., ŞİT M.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.4, pp.45-65, 2016 (Peer-Reviewed Journal)