İmamiyye Şi’ası’nda İmamın Yetkilerinin Fakihlerce Devralınma Süreci


DEMİR A. İ.

E-MAKALAT MEZHEP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.43-75, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: E-MAKALAT MEZHEP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.43-75
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The process of taking over of the authorities of imam by fakihs in Imamiyya Shi‘ism

Although the imamat thought that differ the Imamiyya from others, as the imams did not make his duties during their time, after the last imam’s hidden, the imams fully lost their functions. However the thought that the authority of imam belongs only for him was dominance for limited time, some faqihs realized that this situation is conflicting with the belief that in every period there have to be an imam and saw the societies’ necessities. That faqihs began to take over the imams authorities step by step to perform the missions of imam and managed this taking over process all of imam’s authority in a long period. Moreover this development in theory could find possibility for practice and the faqih took the lead of political authority. Thereby the awaited Imam arose not in theory but in fact

İmâmiyye’yi diğerlerinden farklı kılan İmam anlayışına rağmen imamlar, yaşadıkları dönemde de gerçekte bu görevi yürütmemiş oldukları gibi, son imamın gaybetinden sonra ise tam olarak fonksiyonlarını yitirmişlerdir. Belli bir süre imamın yetkisi ona özeldir anlayışı hâkim olmuşsa da zamanla, bu durumun her devirde bir imam bulunmasının gerekliliğini de içeren inançlarıyla çeliştiğini ve toplumun ihtiyaçlarını gören imamî alimler, imamın yokluğunda imamın görevlerini yürütmek amacıyla yetkilerini peyderpey devralmaya başlamış ve uzun bir süreçte imamın bütün otoritesini üzerlerine almayı başarmışlardır. Hatta teorideki bu gelişme uygulama imkanı da bulmuş ve fakih siyasi otoritenin başına geçmiştir. Böylece teoride olmasa da vakıada beklenen imam gelmiştir.