B12 Vitamin Eksikliği Olan Hastalarda Kobalamin Tedavisi Öncesi ve Sonrası Ortalama Trombosit Volümünün Değerlendirilmesi


EFE H., Kıztanır S., Baştürk A., Yüce S., Cüre M. C., Cüre E.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.39, no.2, pp.329-335, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: CUKUROVA MEDICAL JOURNAL
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.329-335
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Purpose: Megaloblastic anemia due to vitamin B12 deficiency is common in the population. Vitamin B12 therapy may

stimulate all cell types in the bone marrow. We investigated whether young, active and large platelets are released into

the peripheral blood during vitamin B12 treatment and measured the level of mean platelet volume (MPV), an indicator of

the presence of these platelets.

Materials and Methods: A total of 204 patients (40 males, 160 females) with vitamin B12 deficiency were included in

this study. Cobalamin was administered by intramuscular injections. We evaluated the hematologic and biochemical

parameters before and after one month of vitamin B12 treatment.

Results: The mean age of patients was 40.1 ± 17.4 years. In the pretreatment group, the mean level of vitamin B12 was

151.2 ± 34.6 pg/mL, the MPV was 7.8 ± 1.4 fL. In the posttreatment group, the mean vitamin B12 level was 638 ± 608

pg/mL, the MPV was 8.3 ± 1.3 fL. The levels of vitamin B12 (P < 0.001) and MPV (P < 0.001) were significantly higher in

the posttreatment group than those in the pretreatment group.

Conclusions: After one month of cobalamin treatment in patients with vitamin B12 deficiency, the levels of B12 and MPV

were higher than the pretreatment levels. These results showed that vitamin B12 treatment may increases the release of

large and active thrombocytes into the peripheral blood; therefore, caution may be needed in patients predisposed to

thrombotic diseases.

Key Words: Cobalamin, mean platelet volume, vitamin B12, vitamin B12 deficiency.

ÖZET

Amaç: B12 vitamin eksikliği toplumda sık görülen bir megaloblastik anemidir. B12 tedavisi kemik iliğindeki tüm serileri

stimüle edebilir. Biz bu çalışmada B12 tedavisi sırasında periferik kana genç, aktif ve büyük trombositlerin salınıp

salınmadığını ve bu trombositlerin varlığının iyi bir göstergesi olan ortalama trombosit hacmi (OTH) seviyesini

araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Bu çalışmaya 40 erkek ve 160 kadın toplam 204 hasta dahil edildi. Kobalamin intramuskuler (İM)

enjeksiyon yoluyla uygulandı. B12 tedavisinden önce ve tedaviden bir ay sonra hematolojik ve biyokimyasal testleri

değerlendirdik.

Araştırma Makalesi / Research Article

329

Yüce ve Cüre Cukurova Medical Journal

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 40.1 ± 17.4 yıl idi. Tedavi öncesi grupta, B12 vitamin seviyeleri 151.2 ± 34.6 pg/mL

ve OTH 7.8 ± 1.4 fL idi. Tedavi sonrası grupta, B12 vitamin seviyeleri 638 ± 608 pg/mL ve OTH 8.3 ± 1.3 idi. Tedavi

sonrası grupta B12 vitamin (P < 0.001) ve OTH (P < 0.001) tedavi öncesi gruptan anlamlı yüksekti.

Sonuç: B12 eksikliği olan hastalarda İM kobalamin tedavisinin 1. ayı sonunda tedavi öncesi değerlere göre B12 ve OTH

değerinin arttığı MCV değerinin düştüğü bulundu. Çalışmamızın sonuçları gösterdi ki İM B12 tedavisi sırasında büyük ve

aktif trombositler perifere daha çok salınabilir; trombotik hastalıklara yatkın olan hastalarda dikkatli olmak gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: Kobalamin, ortalama trombosit hacmi, B12 vitamini, B12 vitamin eksikliği.