Simfiz grefti ile anterior maksiller augmentasyon: 1 olgu sunumu


ÇAĞAŞAN P., YILMAZ O., BALABAN E., ÇANDIRLI C.

Türk Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 30 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes