COVID-19 Pandemisinde Cerrahi Girişimlere Nasıl Yaklaşalım? Etik Açıdan Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Demirci Güngördü N., Üstün Ç.

in: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ve COVID-19, Prof. Dr. Ayla Gürsoy, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.41-45, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.41-45
  • Editors: Prof. Dr. Ayla Gürsoy, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaleti Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 salgını pandemiye

dönüşerek dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Hızlı yayılan viral bir

hastalık olan COVID-19, toplumun sağlık durumunu tehdit ettiği için kaygı duyulması gereken önemli

bir halk sağlığı sorunu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu durumdan dünyadaki birçok ülke ve bu ülkelerin

sağlık hizmet sunumları farklı derecelerde olumsuz etkilenmiştir. Hastanelerin çoğu pandemi

hastanesine dönüştürülürken rutin uygulanmakta olan poliklinik hizmetlerinden girişimsel işlemlere

kadar birçok teşhis, takip ve tedavi süreci iptal edilmiş veya geçici olarak ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bu yaklaşımın hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği açısından tedbir amaçlı olduğunu söylemek mümkündür.

Pandemi sürecinde cerrahi girişimin ertelenmesinin uygun olması veya olmaması kararının doğru

verilmesi önemlidir. Bu süreçte hastanın tedavisi ile ilgili atılan her bir adımın kişisel sağlığın yanı sıra

topumun sağlığını da etkileyeceği unutulmamalıdır. Acil cerrahi girişim gerektiren veya kanser tanısı

konmuş ertelenmesi mümkün olmayan hastalara sağlık çalışanları tarafından gerekli tedbirlerin alınarak

müdahalede bulunulmasının doğru bir yaklaşım olduğu kanaatindeyiz. Geniş bir yelpazede ele alınması

gereken ve etik açıdan önemli sorunlar teşkil eden COVID-19 pandemisi bu çalışmada cerrahi girişimler

boyutuyla ele alınacaktır.