Akut koroner sendromlu bir hastada sirkumfleks koroner arterdedev sakküler anevrizma ve ciddi darlık olgusu


SATIROGLU Ö. , GENGÖRÜ R., DURAK H. , BODUR O. , DUMAN H. , BOSTAN M. , ...More

32. Uluslararası Türk Kardiyoloji Derneği Kongresi, Turkey, 20 - 23 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey