Akut koroner sendromlu bir hastada sirkumfleks koroner arterdedev sakküler anevrizma ve ciddi darlık olgusu


SATIROGLU Ö., GENGÖRÜ R., DURAK H., BODUR O., DUMAN H., BOSTAN M., ...More

32. Uluslararası Türk Kardiyoloji Derneği Kongresi, Turkey, 20 - 23 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes