The Role Of Local Governments in The Process of Social Harmonization: Examples Of Good Practices For Immıgrants, Asylum Seekers And Refugees Friendly Cities


Creative Commons License

Güzel B.

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.1, pp.77-88, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

21. yüzyılda özellikle küreselleşme ve neo-liberal gelişmeler sonucunda dünyanın “küresel bir köy” haline gelmesi farklı etnik, kültürel, dinsel, dilsel ve sosyal niteliklere sahip insanların bir arada yaşama ihtimalini ve oranını arttırmaktadır. Bu çalışmada üç farklı ülkede yerel yönetimler tarafından organize edilen ve/veya desteklenen üç farklı iyi uygulama örneği incelenecektir. Bu iyi uygulama örneklerinden ilki ABD’nin Boston şehrinde uygulanan ve “Boston Back Street Program” adı ile anılan bir uygulamadır. Diğeri Kanada’nın Montréal şehrinde belediye meclisi tarafından oluşturulan ve yaygınlaştırılan “A Charter of Rights for Urban Citizens” belgesidir. Bu örneklerin sonuncusu ise Almanya’nın Duisburg kentinde 1997 yılında özel olarak kurulan ancak belediye tarafından da desteklenen “Haus am Sandberg” yaşlı bakım merkezi örneğidir. Bu iyi uygulama örnekleri incelendiğinde aynı toplumsal alanı paylaşan tüm paydaşların karşılıklı uyum içerisinde yaşadıkları gözlemlenmektedir. Bu gelişmelerin zamanla ülkelerin kültürel, ekonomik, iktisadi ve siyasi gelişimlerine de olumlu etkileri olacağı öngörülmektedir.