Bilişim Teknolojileri ve Programlama alanında Kadın


Creative Commons License

Boyraz A.

Kadınların mesleki eğitimi ve kadın isthidamı, Ankara, Turkey, 13 December 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Kadınların teknoloji alanında başarılı olamayacağı ile ilgili genel bir ön yargının var olduğu bilinmektedir. Teknoloji ile ilişkili meslekler genelde

erkek egemen, kadınlar tarafından tercih edilmeyen bir alan olarak ifade edilir. Türkiye hanelerde bilişim teknolojileri kullanımı anketinin

2017 sonuçlarına bakıldığında, erkeklerin bilgisayar kullanım oranı %65,7 iken kadınların %47,7; erkeklerin internet kullanım oranı %75,1

iken kadınların %58,7’dir. Bilgisayar ve internet kullanımlarının erkeklere göre az olması, kadınların bu alanda yetersiz olduğu anlamını

taşımazken, Türkiye’de önemli e-ticaret şirketlerin, trendyol.com, bebeshop.com, evmanya.com kurucularının kadın olması, kadınların bu alanda

desteklenmelerinin önemini vurgulamaktadır.

Bilgisayar programcılığının tarihine bakıldığında, 1970 yıllarında ilk programlama dilini bir kadının geliştirdiği, üstelik bu dönemlerde bilgisayar

programlamanın genç kadınlarla ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu durumun 1980 yıllarında kişisel bilgisayarların evlere girmesiyle değiştiği,

erkeklerin bilgisayarlarla daha fazla vakit geçirmesi ve erkek çocuklarına oyuncak olarak bilgisayar hediye edilmesi vb. durumlar ile toplumsal

önyargıların oluştuğu tahmin edilmektedir. Günümüzde bilgisayar programlama konusu küresel olarak önem verilen bir konu olup özellikle kız

çocuklarının bu alanda desteklenmesi için yatırımlar yapılmaktadır. 2000’li yıllar itibariyle kadın programcıların ve yöneticilerin yahoo, google

gibi büyük teknoloji şirketlerinde rol almaya başlaması ile bu alanın erkek egemen bir alan olması konusundaki ön yargı kırılmaya başlamıştır.

Bu çalışmada, Türkiye’de bilgisayar programlama alanına ara eleman yetiştirmek amaçlı kurulan bilgisayar programlama bölümlerinde çalışan

öğretim elemanının cinsiyet oranları araştırılmış, ayrıca doğu karadeniz bölgesinde programlama alanında okuyan kız öğrencileri için bilgisayar

programlamaya tutum ölçeği uygulanmıştır.

YÖK sisteminde kayıtlı Vakıf ve Devlet üniversitelerindeki toplam 272 Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı ve Teknolojileri bölümlerindeki

kadın ve erkek öğretim elemanları sayıları elde edilmiş, kadın öğretim elemanı sayısının alandaki toplam öğretim elemanlarının sadece %20’sini

oluşturduğu görülmüştür. Bunun yanında, Rize, Trabzon ve Artvin şehirlerindeki Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Programcılığı bölümü 2.

sınıf öğrencilerinden olan 13 kız öğrenci üzerinde “Bilgisayar Programlamaya Karşı Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Bu öğrencilerin %60’ı bilgisayar

programlama problemlerini çözmede kendine güvendiğini, bir programlama problemi ile karşılaştığında onu çözünceye kadar uğraşacağını, %40’ı

ise bu konuda kararsız olduğun belirtmiştir. Öğrencilerin %23’ü birçok dersin üstesinden geldiği halde programlama problemlerinde becerisinin

olmadığını, yine %23’ünün bu konuda kararsız olduğunu söylemiş, %75’i programlamanın değerli ve faydalı olduğunu, sonraki çalışmalarında

programlamaya ihtiyacı olacağını ve iş bulmasında yardımcı olacağını belirtmiştir. Öğrencilerin %30’u bir program üzerinde çalışmaya başlarsa

durmakta zorlanacağını, hemen anlayamadığı bir bilgisayar programlama problemlerinin kendisini kamçılayacağını ifade etmiştir. Özellikle

yükseköğrenimdeki bilgisayar programlama alanında kadın öğretim elemanlarının sayısının artırılması, bunun kız öğrenciler için örnek olması ve

tutumların değiştirilmesi için kız çocuklarının bu alanda desteklenmesi küçük yaşlardan itibaren devlet tarafından teşvik edilmelidir.