The Prospective Primary Teachers' Laboratory Images and Integration of Technology to theLaboratories


Creative Commons License

URSAVAŞ N. , aytar a.

World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), İzmir, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2011, ss.1-7

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-7

Özet

Bu çalışmada; Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Laboratuarı’na yönelik sahip oldukları imajlarının neler olduğunun ve eğitimsel teknolojileri bu laboratuarlara ne derecede entegre etiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, mevcut olan bir durumun olduğu gibi betimlenmesi söz konusu olduğu ve araştırmaya konu olan kişilerin bulundukları koşul ve sundukları bilgiler değiştirilmeden verildiği için bu çalışma bir tarama çalışması olarak yürütülmüştür. Söz konusu çalışma 2009-2010 öğretim yılında Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören, Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları I dersini alan 71 kız ve 43 erkek olmak üzere toplam 114 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarına araştırmacılar tarafından hazırlanan ve yalnızca tek bir sorunun yer aldığı bir form dağıtılmıştır. Öğrencilerden kafalarında canlandırdıkları bir laboratuar ortamını tüm hatlarıyla çizmeleri istenmiştir. Elde edilen çizimler sonucunda, araştırmacılar tarafından bir kontrol listesi hazırlanmıştır ve elde edilen çizimler bu kontrol listesine göre tekrar değerlendirilerek SPSS programında nicel değerlere dönüştürülmüştür.  Araştırma sonunda öğretmen adaylarının laboratuar modellerinde cinsiyete göre bir farklılık bulunmazken, çizimlerinde çok farklı laboratuar modelleri kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca çizimlerinde mevcut laboratuarlarda bulunmayan özelliklere yer vermiş ve eğitimsel teknolojilerden faydalanmışlardır.