Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında İşlenen İnsan ve Çevre Ünitesinin Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

Küçük A., Yıldırım N.

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, vol.9, no.2, pp.205-264, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.205-264
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine the short and long-term effects of teacher guide material on the academic achievement of the students, which was prepared to teach the 5th grade human and environment unit entirely in out-of-school environments. The study was implemented with an experiment and two control groups. In the study in which sequential design was used within thescope of the mixed research approach, the pre-test-post-test equivalent control group model, which is among the quasi-experimental designs, was used to examine the effect of the application on the academic success of the students in the study group. After an achievement test was applied to all groups as a pre, post, and follow-up test, student worksheets, and student and parent interviews were used as the main qualitative data sources to explain the reasons for the difference in the experimental group. As a result of this research, the academic success of the experimental group students increased in a short time and their permanence was achieved in a long time. In this outcome, students' perceptions that out-of-school learning environments are exciting and interesting in terms of establishing a direct relationship with life and gaining the first-hand experience have been effective.

Bu araştırmanın amacı; 5. sınıf insan ve çevre ünitesinin bütünüyle okul dışı ortamlarda yürütülmesine yönelik hazırlanan bir öğretmen rehber materyalinin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki kısa ve uzun süreli etkilerini incelemektir. Çalışma bir deney ve iki kontrol grubu ile yürütülmüştür. Karma araştırma yaklaşımı kapsamında sıralı desenin kullanıldığı çalışmada, yürütülen uygulamanın çalışma grubunda yer alan öğrencilerin akademik başarısına etkisini inceleyebilmek için yarı deneysel desenler arasında yer alan ön test-son test eşitlenmiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Geliştirilen bir başarı testi ön, son ve kalıcılık testi olarak tüm gruplara üçer kez uygulandıktan sonra, deney grubunda ortaya çıkan farklılığın nedenlerini açıklayabilmek için öğrenci çalışma yaprakları ile öğrenci ve veli mülakatları başlıca nitel veri kaynakları olarak işe koşulmuştur. Araştırma sonucunda deney grubu öğrencilerinin akademik başarıları kısa sürede artmış, uzun sürede de kalıcılığı sağlanabilmiştir. Bu çıktıda öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamlarını yaşamla doğrudan ilişki kurma ve ilk elden tecrübe kazanma açısından heyecan verici ve ilgi çekici olduğuna yönelik algıları etkili olabilmiştir