Yamaç Duraylılığı Araştırmalarında 2D ve 3D FEM-SSR Yöntemlerinin Kullanılması: Borçka (Artvin) Yöresinden Örnek Bir Çalışma


KAYA A.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.272-283, 2019 (Peer-Reviewed Journal)