Yozlaşma İle Mücadelede Sayıştayın Rolü


VURAL İ. Y., Tekin A.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.259-273, 2001 (Peer-Reviewed Journal)