SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ SEKTÖRLERE VE YILLARA GÖRE ANALİZİ


Creative Commons License

Şahin Z., Çankaya F., KARAKAYA A.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.17-32, 2018 (Peer-Reviewed Journal)