Türkiye'ye Gelen Yabancı Turistlerin Tatil Tercihleri ve Satın Alma davranışları Üzerine Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Yaşar İ.

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, vol.4, no.3, pp.252-272, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Turizm alanında yapılan araştırmalar incelendiğinde, insanları turizme yönelten faktörlerin temelde psikolojik, demografik ve sosyo-kültürel etmenler gibi talep yönlü faktörlerden oluştuğu görülmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye, dünyada deniz-kum güneş üçlüsünü kapsayan kitlesel turizmin en önemli destinasyonlarından biridir. Bu durum, Türkiye iklimine göre daha soğuk bir iklim yapısına sahip Rusya Federasyonu, Almanya, Ukrayna, Bulgaristan ve İngiltere gibi ülkelerin son yıllarda Türkiye’ye en fazla turist gönderen ilk beş ülke olmalarının önemli bir kanıtı olarak da görülebilir. Bu bağlamda Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin tatil tercihleri ve satın alma davranışları konusunda yapılmış araştırma ve istatistiki verilerin incelenerek analizlerinin yapılması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ziyaretçilerin büyük bir bölümünün kitle turizm kapsamında paket tur ve her şey dahil sistemini içeren turistik ürünleri tercih ettiklerini göstermektedir. Bu çalışma ile yabancı turistlerin bahsedilen tatil tercihleri ve satın alma davranışlarına ilişkin derleme bir çalışma ortaya konulmuş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.