Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Sadakat Üzerine Etkileri Güvenin Aracı Rolü


Mete B., Demir H.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.7, no.14, pp.557-576, 2016 (Peer-Reviewed Journal)