Dini Cemaatlerin Üye Kazanma Stratejileri Beyin Yıkama Olarak Değerlendirilebilir mi Kullandıkları Teolojik Argümanlar Üzerinden Eleştirel Bir Okuma


SANCAR F.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.9, no.42, pp.1915-1927, 2016 (Peer-Reviewed Journal)