Anadolu Sahası Mesnevilerinde Miraç Mevzuu


ESİR H. A.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.39, pp.683-708, 2009 (SCI-Expanded)