Türkistan’dan Anadolu’ya Uzanan Bir Gelenek: İnsan Biçimli Taş Heykeller ve Balballar


Creative Commons License

Bingöl B.

X. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ (Modern Türkoloji: Temel Paradigmalar ve Disiplinlerarasılık), Simkent, Kazakhstan, 17 - 20 October 2023, pp.1185-1212

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Simkent
  • Country: Kazakhstan
  • Page Numbers: pp.1185-1212
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes