Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Tuna C.

Turan-Sam, vol.11, no.44, pp.492-499, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 44
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Turan-Sam
  • Page Numbers: pp.492-499
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre yetiştirilmek istenen bireyde bulunulması istenen bir takım

özellikler vardır. Bunlar vatandaşlık eğitimi, kişilik eğitimi ve meslek eğitimi ana başlıkları halinde

sıralanmıştır. 12 yıllık zorunlu eğitim sonunda isteğe bağlı eğitim süreci başlar. Dileyen bireyler

yükseköğretime, dileyen bireyler yetişkin eğitimine devam etmektedir. Yetişkin eğitimi yaşam boyu

sürmektedir. Türkiye’de özellikle son yıllarda sapkın davranışlar, şikâyet, dava ve suç oranları

yükselmektedir. Toplumda kural tanımaz bireylerin sayısı artmakta, toplum vicdanını yaralayan davranışlar

ortaya çıkmaktadır. Eğitimin amaçlarına ve hedeflerine ulaşılması için yetişkin eğitiminin daha etkili

yapılması zorunludur. Bu çalışmanın amacı, Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve hedeflerine yetişkin

eğitimi açısından ulaşılabilirlik durumunu ortaya koymaktır. Buna dayalı olarak çalışmada Türkiye’de şikâyet,

dava ve suç durumları, kural tanımazlık sorunu, yaygın eğitimin durumu, yetişkin eğitiminin bazı alanlarda

zorunlu olması sorularına cevap aranmıştır. Sonuçta toplumun nüfusunun yarıdan fazla sayıda şikâyet, dava

ve takip olduğu, toplumda kural tanımazlık davranışlarının arttığı, yaygın eğitimin daha çok mesleki becerileri

arttırıcı nitelikte olduğu, yetişkin eğitiminde getirilen kısmi zorunlu eğitimin olumlu adım olduğu sonuçlarına

ulaşılmıştır. Çalışma tartışma, sonuç ve önerilerle sonlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Türkiye, Türk Milli Eğitim Sistemi, Kuralsızlık, Halk Eğitimi, Kısmi Zorunluluk.