AĞIR KAFA TRAVMALI YOĞUN BAKIM HASTALARINDA FRONTALSINÜS VOLÜMÜNÜN MORTALITEYE ETKISININ ARAŞTIRILMASI


ÇELİKER M. , KANAT A. , DURMAZ S. , BATÇIK Ş. , ÖZDEMİR A. , BEYAZAL ÇELİKER F. , ...More

Türk nöroşirurji derneği 32. Bilimsel Kongresi, Turkey, 20 - 24 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey