Kültürü Yapılan Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss)’ında Gryodactylus sp. Enfeksiyonu


Creative Commons License

BALTA F., DENGİZ BALTA Z.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.3, no.3, pp.141-144, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, diseased fish was monthly carried out parasitic examination in the fifteen different rainbow trout farms in the Eastern Black Sea Region of Turkey. The Gyrodactylus sp. was observed with microscopic examination of scraping samples of the skin and gill mucus secretion. it were observed symptoms of the disease as darkening of the color of the fish, flaking due to friction and degenerations on the skin surface. İn some advanced cases, ulcerated areas were also found in the skin.Gryodactylus sp. as ectoparasite was recorded on the gills (1-5), skin (1-3), and rarely fins (1) respectively at the microscopic examination of the fish. Gyrodactylus sp. infestations were used for treatment with different concentration of formaldehyde, chloramine-T and formaldehyde + chloramine. These drugs were not effective for the treatment of Gyrodactylus sp. infestations in rainbow trout.

Bu çalışmada, Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesindeki on beş farklı gökkuşağı alabalığı çiftliklerindeki balıklar aylık olarak parazit yönünden kontrol edildi. Hastalıklı balıkların yüzgeçleri, deri ve solungaç mukus sekresyonlarının kazıma örneklerinin mikroskobik incelemesi ile Gyrodactylus sp.’nin varlığı gözlemlenildi. Hastalık belirtisi olarak balıklarda renkte kararma, deri üzerinde sürtünmeye bağlı pul dökülmesi ve dejenerasyonlara rastlanıldı. Bazı ileri vakalarda deride ülserli bölgeler de rastlanıldı. Balıklardan yapılan kazıntılarda birey başına solungaçlarda 1-5, deride 1-3 ve nadiren deride 1 adet Gyrodactylussp. tespit edildi. Gyrodactylus sp. enfeksiyonlarında formaldehit, kloramin-T and formaldehit + kloramin-T’nin farklı dozları tedavi amacıyla kullanıldı. Bu ilaçlar, gökkuşağı alabalığındaki Gyrodactylus sp. enfeksiyonlarının tedavisinde etkili değildi.