Evde Bakım Hizmeti Alan Hastada Ayrışmamış Tanı: Hipofiz Adenomuna Bağlı Hipofiz Yetmezliği


Bektaş F., Uzun K., Ardıç C.

17.AHAG, Ankara, Turkey, 8 - 10 April 2021, pp.14

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.14
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Hipofiz adenomları hipofiz bezinden kaynaklanan çoğunlukla iyi huylu tümörlerdir. Tanıları MRI ve hormon düzeyleriyle yapılmaktadır. Prolaktinomalar dışında, bası bulguları olan adenomların ilk ve en etkili tedavisi cerrahidir. Vaka: 83 yaşında kadın hasta için evde bakım hizmetlerinden muayene talebinde bulunuldu. 1 haftadır yorgunluk, halsizlik, yürümede zorlanma, kabızlık ve bazen bilinçte dalgalanma şikayetleri olan hastanın, yakınları sadece psikiyatrik tedavi aldığı ve Paxera, Cedrina kullandığını belirtse de özgeçmişinde HT, GÖRH, DEA, UC, vertigo ve bipolar bozukluk olduğu ve psikiyatri dışında reçetelenen ilaçları kullanmadığı anlaşılmıştır. Hastanın şikayetlerindeki hipotiroidi semptomları nedeniyle tiroid fonksiyon testleri de istendi. sT3:<1.5 (↓) (1.58-3.91), sT4:0.44 (↓) (0.7-1.48), TSH:6.22 (0.5-7.5), HB:8.6 (11-16), HTC:25.5 (37- 54). Tiroid USG’de: Parankim heterojen, sağ lob ortada 11*7 mm, sol lob ortada 20*22 mm kaba kalsifikasyonlar barındıran nodüller saptandı. sT3 ve sT4 düşüklüğüne rağmen TSH’ın normal değerlerde olmasından hipofizer bir patolojiyi düşünerek endokrinoloji konsültasyonu istedik. Konsültasyon sonucunda istenen tetkiklerin sonuçları : ACTH:17.9 (0-46), Kortizol:13.7 (Sabah 3.7-19.4, öğleden sonra 2.9-17.3), GH:0,01 (0-7), Somatomedin-C (IGF):<4,55 (↓) (78-258), Prolaktin:132,33 (↑) (5.18-26.53), FSH:3,71 (Foliküler fazda), LH:0.2 (↓) (5.16-51.99), Progesteron:<0,1 (Foliküler fazda), Estradiol:25 (Foliküler fazda). Hipofizer yetmezlik olabileceği düşünülerek hipofiz MRI istendi. Hipofiz MRI’da: Sellayı doldurup ekspanse,, optik kiazmaya bası oluşturan, en geniş yerinde yaklaşık 23*17,5 mm boyutta makroadenomla uyumlu kitle izlendi. Hasta anemi ve diğer şikayetleri araştırılmak üzere dahiliye servisine yatırıldı. Tartışma: Aile Hekimleri sıklıkla önceden bir hekim tarafından değerlendirilmemiş ya da sınıflandırılmamış, ayrışamamış hastalarla karşılaşırlar. Evde bakım hizmetlerinde bu durum daha sık görülmekte ve hastalar ön planda bası yarası, enfeksiyonlar ya da beslenme yetersizliği gibi kroniksorunlarla başvurduğundan nadir hastalıklar gözden kaçabilir. Bunun önemli nedenleri arasında geçici, kendini sınırlayıcı ya da sınırda vakalarla karşılaşılması, bazı rahatsızlıkların uzun süre farklılaşmaması sayılabilir. Olgumuzda yorgunluk, halsizlik gibi non-spesifik şikayetlerden yola çıkılarak istenilen tetkikler, detaylı anamnez ve değerlendirmeyle makroadenom tanısına ulaşılmıştır. Evde bakım hastalarının şikayetleri detaylıca değerlendirilmeli, tedavilerinin hayat kalitelerini çok arttırabileceği unutulmamalıdır