Kriz Sonrası Dönemlerde Finansal Piyasalardaki Bankaların Sermaye Yapılarına Göre CAMELS Bileşenleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Araştırması


BAYRAK A. Z. , DİLEK Ö., KIZILTAN A.

International Congress of Management Economy and Policy, 26 - 27 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text