XV. Yüzyılda Muhammed Tarafından Yazılan Manzum Sîret’ten Bahseden Çalışmalar ve Sîret’in Nüsha Kayıtları-II


ESİR H. A.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD), no.42, pp.107-130, 2019 (Peer-Reviewed Journal)