Öğrencilerin İnsanda Sindirim Sistemi Konusu İle İlgili Anlama Şekilleri ve Düşünme Yollarının Belirlenmesi


Creative Commons License

Ursavaş N. , Odabaşı Çimer S.

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongres, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.1-5

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-5

Özet

Öğrencilerin bilimsel anlama şekillerine ve düşünme yollarına sahip olmalarını sağlamak için öncelikli olarak onların anlama şekillerinin ve düşünme yollarının neler olduğunun belirlenmesi gerekir. Bu konuda hem zihinsel süreçleri hem de alan bilgisini ele alan bir yönergeye ihtiyaç vardır. Harel (1998)’in matematik öğretimi için geliştirmiş olduğu EGS (Etkileşim, Gereklilik ve Sorgulama) tabanlı öğretim yönergesi bu amaca uygun bir yönergedir. Bu yönergenin sadece Etkileşim prensibi “İnsanda Sindirim Sistemi” konusu için ele alınmıştır. Araştırmaya 30 biyoloji öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında öğrencilere 13 açık uçlu sorudan oluşan “Kavram Anlama Testi” uygulanmıştır. Testten elde edilen verilere dayanarak bu öğrencilerden seçilen 10 gönüllü öğrenciyle yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Çalışmadan elde edilen verilere göre, öğrencilerin açıklama yapabilme yeteneklerinin yetersiz olduğu,  yüzeysel ve bilimsel olmayan anlama şekillerine sahip oldukları, konuyla ilgili derinlemesine sorulan sorulara cevap vermekte zorlandıkları, sahip oldukları bilgilerin ise ezbere dayalı ve konular arası bağlantıları olmayan bilgiler olduğu tespit edilmiştir.