Kültürel Matematik Perspektifinde Turizm


Çörekli Ç.

in: Teorik Yaklaşımlarla Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları, Doç.Dr.Levent Karadağ,Doç.Dr.Gizem Özgürel, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.65-77, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Detay Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.65-77
  • Editors: Doç.Dr.Levent Karadağ,Doç.Dr.Gizem Özgürel, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Kültür, matematik ve turizm farklı disiplinler gibi görünseler de aslında ma- tematik, kültürel antropoloji ve tarihin tam kesişiminden doğan, 1980’lerin ortalarında literatüre girmiş yepyeni bir alan olan etnomatematik ışığında anlaşıldı ki insana ve bilime aynı perspektiften bakmaktadırlar. Aynı za- manda matematiğin bir saha çalışması olan etnomatematik, matematiğin kül- tür aracılığıyla gerçek hayattaki kullanımına tarihi örneklemler sunarak son yıllarda matematik eğitiminin de popüler bir araştırma konusu haline gelmiş- tir. Turizm ise, kültürü ve tarihi koruyan ve yaşatan yönüyle insanın kültürel sürecinde matematiksel düşünme yeteneğine ve hâlâ gizemini koruyan biliş- sel evrimine ışık tutacak sayısız araştırmalara çalışma alanı sunmaktadır. Ta- rih boyunca matematiksel düşüncenin hâkim olduğu sayısız kültürel mirasa tanıklık etsek de, bu bölümde insanoğlunun bilişsel gelişimini sorgulatacak kültürel miras olarak aktarılmış yerli kabile ve toplulukların matematiksel kavram ve düşünceyi kullandıkları kültürlerinden ilginç örneklerle etnoma- tematiği anlayacak ve turizmin matematik ve eğitiminde disiplinler arası et- kileşim açısından ne derece büyük bir önem teşkil ettiğine yakinen tanıklık edeceğiz.