Demografik Özellikler İle Gelir Harcama İlişkisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama


DİLEK Ö., KIZILTAN A., BAYRAK A. Z.

BJSS Balkan Journal of Social Sciences, 2016 (Peer-Reviewed Journal)