Hanefî Usûlündeki Temel Yaklaşımlar Hicri Altıncı Asrın Ortalarına Kadar


TOPAL Ş., ARVAS M. S.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.13, pp.175-209, 2018 (Peer-Reviewed Journal)